รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 116
Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
177 1 ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย กระบี่ (ภาค 4) 10:15:03.053
178 2 น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) 10:15:32.762
179 3 นางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:17:04.000
180 4 ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:16:32.210
181 5 ด.ญ. อริสรา พาพลงาม สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:17:04.031