รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 118
Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
182 1 นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:18:01.789
183 2 นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1) 10:18:30.000
184 3 นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:19:03.095
185 4 น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) 10:19:32.966