โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(126) Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter

ชาย Junior D 9-10


ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 10:32:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
111 1 10:02:30.942 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
112 2 10:02:46.298 Tananat Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
113 3 10:03:00.342 Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
114 4 10:03:15.807 master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
115 5 10:03:30.859 Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
116 6 10:03:45.522 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
117 7 10:04:00.125 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
118 8 10:04:15.872 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
119 9 10:34:30.000 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNS
120 10 10:04:45.757 master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
121 11 10:05:00.916 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
122 12 10:05:15.723 master napat jatoom ด.ช. ณภัทร จาตูม สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
123 13 10:05:30.656 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
124 14 10:05:46.271 master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
125 15 10:06:00.354 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น