รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 126
Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
111 1 ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:02:30.942
112 2 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:02:46.298
113 3 ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:03:00.342
114 4 ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:03:15.807
115 5 ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) 10:03:30.859
116 6 นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 10:03:45.522
117 7 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 10:04:00.125
118 8 ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 10:04:15.872
119 9 ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:34:30.000
120 10 ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ ชุมพร (ภาค 4) 10:04:45.757
121 11 ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:05:00.916
122 12 ด.ช. ณภัทร จาตูม สมุทรปราการ (ภาค 1) 10:05:15.723
123 13 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 10:05:30.656
124 14 นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:05:46.271
125 15 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:06:00.354