โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(140) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2014
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:45:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม Master Piradon Sum-im ชุมพร (ภาค 4) 00:00:23.290 1
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข master Thanakon Nimcharoensuk ชุมพร (ภาค 4) 00:00:23.624 2
ด.ช. ธนัช จตุเทน Master Thanat Chatuthen กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:31.682 3
ด.ช. ธนัช จตุเทน Master Thanat Chatuthen กรุงเทพฯ (ภาค 1) 3
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ Master Korn Suparasiri กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:46.423 4
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ Master Korn Suparasiri กรุงเทพฯ (ภาค 1) 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:
Final A

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:

ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time: