รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 107
Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2014

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว
2019-07-27 - 2019-07-28
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:30:03.391
102 2 ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:30:32.482
103 3 ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 08:31:00.000
104 4 ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 08:31:03.190
105 5 ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4) 08:31:32.930