ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 2018-10-26 - 2018-10-28
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2018
สถานที่จัดงานหาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/sDWp8dLmoKE2
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://goo.gl/forms/SkP6NbaHCno5nD7c2
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 6/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬาไปกีฬานักเรียนเอเชีย: ประกาศ 7/2561
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
โตน, ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
1 Athletes
Germany 1 Athletes
Latvia 1 Athletes
Malaysia 1 Athletes
Norway 4 Athletes
Please Select 1 Athletes
Total 9 Athletes
from 6 country
กรุงเทพฯ 6 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 1 คน
ปทุมธานี 2 คน
สมุทรปราการ 5 คน
สระแก้ว 1 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
จาก 6 จังหวัด
นครสวรรค์ 4 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 2 คน
สุพรรณบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
จาก 3 จังหวัด
นครราชสีมา 2 คน
อุดรธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
จาก 2 จังหวัด
ชุมพร 40 คน
ภูเก็ต 1 คน
สุราษฎร์ธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
จาก 3 จังหวัด
กำแพงเพชร 1 คน
พิจิตร 1 คน
ลำปาง 1 คน
สุโขทัย 1 คน
อุตรดิตถ์ 1 คน
เชียงใหม่ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
จาก 6 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 87 คน จาก 20 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
v v v v v v v v v v v v
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
47 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2018-10-26 08:30:00
45 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 100 8 | | Score | Result | 2018-10-26 08:32:00
43 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 3 | | Score | Result | 2018-10-26 08:35:00
41 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 100 3 | | Score | Result | 2018-10-26 08:36:00
46 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 100 11 | | Score | Result | 2018-10-26 08:37:00
44 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2018-10-26 08:39:00
42 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 3 | | Score | Result | 2018-10-26 08:40:00
40 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 100 4 | | Score | Result | 2018-10-26 08:41:00
53 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 13 | | Score | Result | 2018-10-26 08:50:00
49 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 9 | | Score | Result | 2018-10-26 08:54:00
52 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 5 | | Score | Result | 2018-10-26 08:57:00
48 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 12 | | Score | Result | 2018-10-26 08:59:00
54 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:30:00 1
55 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:32:00 2
56 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:34:00 3
57 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:36:00 4
58 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:38:00 5
59 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 100 5 Result 2018-10-26 09:40:00 6
60 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 100 8 Result 2018-10-26 09:42:00 7
61 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 100 4 Result 2018-10-26 09:44:00 8
62 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 200 8 Result 2018-10-26 09:50:00 9
63 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 200 4 Result 2018-10-26 09:52:00 10
66 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 200 4 Result 2018-10-26 09:59:00 11
67 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 200 8 Result 2018-10-26 10:00:00 12
68 Official result ชาย Men National Selection Interval Start F 10000 11 | | Score | Result | 2018-10-27 08:30:00 13
98 Official result ชาย Men FIS Race 5837 Interval Start F 10000 | (FIS XML) 9 | | Score | Result | 2018-10-27 08:30:00 14
69 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 10000 11 | | Score | Result | 2018-10-27 08:35:00 15
71 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 10000 11 | | Score | Result | 2018-10-27 08:45:00 16
72 Official result หญิง Ladies National Selection Interval Start F 5000 12 | | Score | Result | 2018-10-27 09:30:00 17
99 Official result หญิง Ladies FIS Race 5836 Interval Start F 5000 | (FIS XML) 7 | | Score | Result | 2018-10-27 09:30:00 18
73 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 5000 12 | | Score | Result | 2018-10-27 09:35:00 19
75 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 5000 5 | | Score | Result | 2018-10-27 09:45:00 20
76 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 2000 5 | | Score | Result | 2018-10-27 11:10:00 21
77 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 2000 8 | | Score | Result | 2018-10-27 11:12:00 22
78 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 2000 10 | | Score | Result | 2018-10-27 11:14:00 23
79 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 2000 4 | | Score | Result | 2018-10-27 11:16:00 24
80 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 1000 4 | | Score | Result | 2018-10-27 11:40:00 25
81 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-27 11:42:00 26
82 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-27 11:44:00 27
83 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-27 11:46:00 28
86 Official result ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 10000 9 | | Score | Result | 2018-10-28 08:30:00 29
100 Official result ชาย Men Senior A 18+ Mass Start C 10000 5 | | Score | Result | 2018-10-28 08:30:00 30
84 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 10000 10 | | Score | Result | 2018-10-28 08:32:00 31
89 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Mass Start C 5000 5 | | Score | Result | 2018-10-28 08:34:00 32
87 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 5000 12 | | Score | Result | 2018-10-28 08:36:00 33
91 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 2000 8 | | Score | Result | 2018-10-28 10:00:00 34
93 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 2000 4 | | Score | Result | 2018-10-28 10:00:00 35
90 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 2000 5 | | Score | Result | 2018-10-28 10:02:00 36
92 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 2000 12 | | Score | Result | 2018-10-28 10:02:00 37
94 Official result หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 1000 4 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 38
95 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 39
96 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 40
97 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 1000 3 | | Score | Result | 2018-10-28 10:30:00 41
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2010 - 2013 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2008 - 2009 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2006 - 2007 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2004 - 2005 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2002 - 2003 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1938 - 2001 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1938 - 2000 รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ National Selection YoB: 2002 - 2003 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1938 - 2003
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 11 OK 12 OK 5 OK 5 OK
Sprint C Qualification Men 3 ! 3 ! 8 OK 5 OK 9 OK 13 OK 13 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 5 OK 4 OK 4 OK 8 OK 8 OK
Interval Start F Men 11 OK 9 OK
Interval Start C Men 3 ! 3 ! 8 OK 4 OK 11 OK 11 OK 11 OK
Interval Start F Ladies 12 OK 7 OK
Interval Start C Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 10 OK 12 OK 5 OK 5 OK
Mass Start C Men 3 ! 3 ! 8 OK 4 OK 10 OK 9 OK 9 OK
Mass Start C Ladies 4 OK 3 ! 5 OK 12 OK 12 OK 5 OK 5 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 20 20 12 100 60 12 172
2 สระแก้ว 5 0 0 25 0 0 25
3 เชียงใหม่ 4 2 1 20 6 1 27
4 นนทบุรี 3 0 0 15 0 0 15
5 นครนายก 3 0 0 15 0 0 15
5 นครราชสีมา 0 3 1 0 9 1 10
6 สุโขทัย 0 3 0 0 9 0 9
7 ประจวบคีรีขันธ์ 0 3 0 0 9 0 9
7 กรุงเทพฯ 0 2 6 0 6 6 12
8 นครสวรรค์ 0 1 4 0 3 4 7
9 ภูเก็ต 0 1 4 0 3 4 7
9 อุตรดิตถ์ 0 1 1 0 3 1 4
10 อุดรธานี 0 1 0 0 3 0 3
11 สมุทรปราการ 0 0 4 0 0 4 4
12 พิจิตร 0 0 1 0 0 1 1
13 ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0
13 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0
13 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0
13 กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0
13 ลำปาง 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 35 เหรียญทอง Gold 37 เหรียญเงิน Silver 34 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal