โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(92) Roller Ski - Mass Start F 2000 Meter

หญิง Junior B 13-14


ปีเกิด Year of Birth: 2004 - 2005
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:02:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
153 1 10:00:13 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) เสร็จสิ้น
154 2 10:00:13 Miss Wimonsiri Lophit ด.ญ. วิมลศิริ โลพิส ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
155 3 10:00:13 Miss Montakan Khongin ด.ญ. มณทกานต์ คงอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
156 4 10:01:13 Miss Artitaya Thaenain ด.ญ. อาทิตยา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
157 5 10:00:13 Miss Wanwisa Buaphae ด.ญ. วรรณวิศา บัวแพ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
158 6 10:00:13 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
159 7 10:00:13 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
160 8 10:00:13 Miss Thanavadee Ampaipan ด.ญ. ธนวดี อำไพพันธุ์ นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
161 9 10:00:13 Miss Siriwan Koedsin ด.ญ. ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
162 10 10:00:13 Miss Jullatip Srichuang ด.ญ. จุลทิพย์ ศรีช่วง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
163 11 10:00:13 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) DNF
164 12 10:00:13 Miss Nunnaput Vijit ด.ญ. นันนภัส วิจิตร ปทุมธานี (ภาค 1) เสร็จสิ้น