โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(87) Roller Ski - Mass Start F 5000 Meter

หญิง Junior A 15-16


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:36:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
129 1 08:34 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
130 2 08:34 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) DNS
131 3 08:34 Miss Nichakan Chinupun นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น
132 4 08:34 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
133 5 08:34 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
134 6 08:34 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
135 7 08:34 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
136 8 08:34 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
137 9 08:34 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก ชุมพร (ภาค 4) DNS
138 10 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) DNS
139 11 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS
140 12 08:34 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี ชุมพร (ภาค 4) DNS