โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(66) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Senior A 17+


ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 2001
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:59:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen Norway (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า ลำปาง (ภาค 5) เสร็จสิ้น