โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(84) Roller Ski - Mass Start F 10000 Meter

ชาย Junior A 15-16


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-28 08:32:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
114 1 08:30 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
115 2 08:30 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) เสร็จสิ้น
116 3 08:30 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
117 4 08:30 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
118 5 08:30 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
119 6 08:30 Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
120 7 08:30 Mr. Pagit Malahom นาย ประกฤษฏิ์ มาลาหอม กำแพงเพชร (ภาค 5) เสร็จสิ้น
121 8 08:30 Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
122 9 08:30 Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ ชุมพร (ภาค 4) DNS
123 10 Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง ชุมพร (ภาค 4) DNS