โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(90) Roller Ski - Mass Start F 2000 Meter

หญิง Junior C 11-12


ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K 2018-10-28 10:02:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
165 1 10:01:34 Miss Athita Rungruang ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
166 2 10:01:34 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
167 3 10:01:34 Miss Natthakamon Sukthep ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
168 4 10:01:34 Miss Aksorn Sukkharak ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
169 5 Miss Pannapat Polperm ด.ญ. ปัณณพัฒน์ ผลเพิ่ม นครสวรรค์ (ภาค 5) DNS