โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(57) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:36:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์ Mr. Chitsanupong Nutpairot นนทบุรี (ภาค 1) 00:00:24.810 1
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก Master Natthaphat Somnuek ชุมพร (ภาค 4) 00:00:29.890 2
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร Master Natthaputh Chombhucotra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:49.780 3
(ภาค ) 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์
นนทบุรี (ภาค 1)

ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)


(ภาค )
Final A

ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์
นนทบุรี (ภาค 1)
vs
ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก
ชุมพร (ภาค 4)
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ชิษนุพงศ์ นุชไพโรจน์
นนทบุรี (ภาค 1)
vs

(ภาค )

ด.ช. ณัฐภัทร สมนึก
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)