Public Profile

Cross Country: 3900010
ชือ ภาษาไทยนาย ภคิน เล็กอุทัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Phakhin Lekuthai
ชื่อเล่นโชกุน ( SK0028 )
จังหวัดที่สังกัดสุโขทัย (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
177 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F 10000 Meters ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 5   
176 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 10000 Meters ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2   
175 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C 10000 Meters ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2   
174 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F 10000 Meters ชาย รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ ลำดับที่ 2   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 2019-09-01 Mt.Buller, Australia #7 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 2017-12-22 Higashikawa, Japan Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร