โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(62) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior A 15-16


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:50:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Nichakan Chinupun นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Sorrathon Pirunrat น.ส. สรธร พิรุณรัตน์ ปทุมธานี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น