โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(52) Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Senior A 17+


ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 2001
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:57:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
165 1 09:06:00.310 Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen Norway (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
166 2 09:06:15.810 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
167 3 09:10:16.720 Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
168 4 09:06:46.320 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
169 5 09:10:30.800 Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า ลำปาง (ภาค 5) เสร็จสิ้น