SSAT Passport
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand

Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. อักษร สุขรักษ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Aksorn Sukkharak
ชื่อเล่นโบมัส
จังหวัดที่สังกัดนครราชสีมา (ภาค 3)
ส่วนสูง0
น้ำหนัก0
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
701 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final 100 Meters หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
499 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 2000 Meters หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 3   
498 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C 2000 Meters หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 4   
497 - โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 100 Meters หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 3   
130 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 900 Meters หญิง 11-12 ปี ลำดับที่ 2   
129 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 900 Meters หญิง 11-12 ปี ลำดับที่ 2   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร