โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(56) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2009
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:34:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ Miss Chonradee Tonpakad เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:41.910 1
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง Miss Panyada Rungrueng ชุมพร (ภาค 4) 00:01:36.280 2
(ภาค ) กำลังดำเนินกิจกรรม
(ภาค ) กำลังดำเนินกิจกรรม
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง
ชุมพร (ภาค 4)


(ภาค )


(ภาค )
Final A

ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง
ชุมพร (ภาค 4)
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs

(ภาค )

ด.ญ. ปัญญดา รุ่งเรือง
ชุมพร (ภาค 4)
vs

(ภาค )