โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(66) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Senior A 17+ ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 2001
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:59:00
Name Name English Province Qualify time Rank
น.ส. ชาคริยา เงาศรี Miss Chacriya Ngowsree ชุมพร (ภาค 4) 00:00:51.790 1
Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen Norway (ภาค Foreigner) 00:00:47.669 2
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย Miss Phattaraphorn Onsonngai นครสวรรค์ (ภาค 5) 00:00:56.700 3
น.ส. ศศิธร ไว้ท่า Miss Sasithon Waitha ลำปาง (ภาค 5) 00:05:30.060 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)

น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 5)

น.ส. ศศิธร ไว้ท่า
ลำปาง (ภาค 5)
Final A

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)
vs
น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

น.ส. ศศิธร ไว้ท่า
ลำปาง (ภาค 5)
vs
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 5)
Semi Final 1 Semi Final 2

Miss Wanchari Daorueang Andreassen
Norway (ภาค Foreigner)
vs
น.ส. ศศิธร ไว้ท่า
ลำปาง (ภาค 5)

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
นครสวรรค์ (ภาค 5)