โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(67) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Senior A 17+


ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 2001
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 10:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Mr. Martins Niklass Mr. Martins Niklass Latvia (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Alexandr Velechshuk Mr. Alexandr Velechshuk Germany (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Jens Konrad Annfinsen Mr. Jens Konrad Annfinsen Norway (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr Charat Sukkaew นาย จรัส สุขแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Karl Fred Kristensen Mr. Karl Fred Kristensen Norway (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Chanayud Sukkes นาย ชนายุทธ สุขเกษ พิจิตร (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Thiti Ninsri นาย ธิติ นิลศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Phiramet Janpromma นาย ภีระเมศว์ จันทร์พรมมา อุตรดิตถ์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น