โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(58) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:38:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ญ. นรมน จงทอง Miss Naramon Chongthong ชุมพร (ภาค 4) 00:00:50.020 1
ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง Miss Athita Rungruang ชุมพร (ภาค 4) 00:00:42.510 2
ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ Miss Natthakamon Sukthep นครสวรรค์ (ภาค 5) 00:00:41.040 3
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์ Miss Aksorn Sukkharak นครราชสีมา (ภาค 3) 00:00:44.670 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ญ. นรมน จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ
นครสวรรค์ (ภาค 5)

ด.ญ. อักษร สุขรักษ์
นครราชสีมา (ภาค 3)
Final A

ด.ญ. นรมน จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ
นครสวรรค์ (ภาค 5)
vs
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์
นครราชสีมา (ภาค 3)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ณัฐกมล สุขเทพ
นครสวรรค์ (ภาค 5)
vs
ด.ญ. นรมน จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. อฐิตา รุ่งเรือง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ญ. อักษร สุขรักษ์
นครราชสีมา (ภาค 3)