โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(72) Roller Ski - Interval Start F 5000 Meter

หญิง National Selection


ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:30:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
128 09:01:30.972 Miss Duangkamon Hitchana น.ส. ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
134 09:04:31.259 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) DNF1
135 09:05:01.249 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
136 09:05:31.184 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
126 09:00:30.888 Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
125 09:00:00.844 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
130 09:02:30.863 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
129 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS1
131 09:03:00.768 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
132 09:03:31.167 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
133 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี ชุมพร (ภาค 4) DNS1
127 09:01:01.181 Miss Nichakan Chinupun นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น