Public Profile

ชือ ภาษาไทยน.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Phattaraphorn Onsonngai
ชื่อเล่นออย
จังหวัดที่สังกัดนครสวรรค์ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก150 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
673 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final 200 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 3   
657 - โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 3   
656 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F 5000 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 3   
655 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C 5000 Meters หญิง ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 2   
55 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F 1800 Meters หญิง 15 ปีขึ้นไป ลำดับที่ 4   
54 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C 1800 Meters หญิง 15 ปีขึ้นไป ลำดับที่ 5   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร