Public Profile

ชือ ภาษาไทยMr. Martins Niklass
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Martins Niklass
ชื่อเล่น
จังหวัดที่สังกัดLatvia (ภาค Foreigner)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบประกาศ รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
737 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F ชาย ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 1   
711 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final ชาย ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 1   
537 - โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 1   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร