โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(73) Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:35:00
BIB Start Name ชื่อ Province Status
128 Miss Duangkamon Hitchana ด.ญ. ดวงกมล หีดชนา สระแก้ว (ภาค 1) เสร็จสิ้น
134 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) DNS
135 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
136 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
126 Miss Sorrathon Pirunrat น.ส. สรธร พิรุณรัตน์ ปทุมธานี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
125 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
130 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
131 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
129 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS
132 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
127 Miss Nichakan Chinupun นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น
133 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี ชุมพร (ภาค 4) DNS