โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(75) Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง Senior A 17+


ปีเกิด Year of Birth: 1938 - 2001
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 09:45:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
137 1 09:06:00.871 Miss Wanchari Daorueang Andreassen Miss Wanchari Daorueang Andreassen Norway (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
138 2 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) DNS1
139 3 Miss Woralak Arunsang น.ส. วรลักษณ์ อรุณแสง ชุมพร (ภาค 4) DNS1
140 4 09:07:30.842 Miss Phattaraphorn Onsonngai น.ส. ภัทรภร อ่อนสอนง่าย นครสวรรค์ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
141 5 Miss Sasithon Waitha น.ส. ศศิธร ไว้ท่า ลำปาง (ภาค 5) DNS1