โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(68) Roller Ski - Interval Start F 10000 Meter

ชาย National Selection ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K 2018-10-27 08:30:00
BIB Start Name ชื่อ Province Status
114 Mr. Langsiman Vestayayong นาย รังสิมันตุ์ เวทยายงค์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
111 Mr. Pagit Malahom นาย ประกฤษฏิ์ มาลาหอม กำแพงเพชร (ภาค 5) เสร็จสิ้น
115 Mr. Worayot Tangjui นาย วรยศ แตงจุ้ย ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
108 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
107 Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) เสร็จสิ้น
116 Master Poramet Chompoo ด.ช. ปรเมษฐ์ ชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
110 Mr Niti Jangnil นาย นิติ แจ้งนิล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
106 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
105 Mr. Natthawut Hiranrat นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
112 Mr. Akaraphon Chanpathak นาย อัครพนธ์ จันประทักษ์ ชุมพร (ภาค 4) DNS
113 Mr. Natthawut Thapthimthong นาย ณัฐวุฒิ ทับทิมทอง ชุมพร (ภาค 4) DNS