โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(62) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:50:00
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)

นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
ภูเก็ต (ภาค 4)

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Final A

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
ภูเก็ต (ภาค 4)
Final B

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
ภูเก็ต (ภาค 4)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. จิรนันท์ นันทโก
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์
นครราชสีมา (ภาค 3)
vs
นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
ภูเก็ต (ภาค 4)