โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(48) Roller Ski - Sprint C Qualification 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 08:59:00
BIB Start Name ชื่อ Province Status
170 1 Miss Jiranan Nantago น.ส. จิรนันท์ นันทโก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
171 2 Miss Tanakarn Khratkrathok น.ส. ธนกาญจน์ คราดกระโทก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
172 3 Miss Budsayapat Sookpol น.ส. บุษยพัชร์ สุขพล ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
173 4 Miss Chanida Cheroenin น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
174 5 Miss Aranya Konmanee น.ส. อรัญญา ก้อนมณี ชุมพร (ภาค 4) DNS
175 6 Miss Usana Kanphoommarl น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ นครราชสีมา (ภาค 3) เสร็จสิ้น
176 7 Miss Sorrathon Pirunrat น.ส. สรธร พิรุณรัตน์ ปทุมธานี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
177 8 Miss Nichakan Chinupun นส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ ภูเก็ต (ภาค 4) เสร็จสิ้น
178 9 Miss Duangkamon Hitchana ด.ญ. ดวงกมล หีดชนา สระแก้ว (ภาค 1) เสร็จสิ้น
179 10 Miss Athittaya Jaimoh น.ส. อาทิตยา ใจเหมาะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS
180 11 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
181 12 Miss Pimsirilak Saytien น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น