โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(80) Roller Ski - Interval Start C 1000 Meter

หญิง Smallest Children


ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2013
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K 2018-10-27 11:40:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
178 1 12:04:31.595 Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
179 2 12:05:01.860 Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
180 3 12:05:31.478 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
181 4 12:06:01.508 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น