ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2020
สถานที่จัดงานถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
1 Athletes
Total 1 Athletes
from 1 country
กรุงเทพฯ 20 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
จาก 4 จังหวัด
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
ศรีสะเกษ 14 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
จาก 1 จังหวัด
กระบี่ 10 คน
ชุมพร 20 คน
ปัตตานี 2 คน
สงขลา 2 คน
สุราษฎร์ธานี 8 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน
จาก 5 จังหวัด
เชียงใหม่ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 94 คน จาก 12 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
v v v v v v v v v v v v v v
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
206 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 400 9 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
207 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 400 4 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
208 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 600 5 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
209 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 400 6 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
210 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 400 14 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
211 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 400 6 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
212 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 400 14 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
213 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 400 8 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
214 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 600 3 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
215 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 600 5 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
216 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Sprint C Qualification 600 8 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
217 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Sprint C Qualification 600 8 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
218 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 600 0 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
219 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 600 3 | | Score | Result | 2020-08-29 08:00:00
220 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 1
221 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 2
222 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 3
223 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 4
224 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 5
225 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 6
226 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 7
227 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 400 4 Result 2020-08-29 08:00:00 8
228 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 600 4 Result 2020-08-29 08:00:00 9
229 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 600 4 Result 2020-08-29 08:00:00 10
230 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Sprint C Final 600 4 Result 2020-08-29 08:00:00 11
231 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Sprint C Final 600 4 Result 2020-08-29 08:00:00 12
232 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 600 4 Result 2020-08-29 08:00:00 13
251 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 600 0 Result 2020-08-29 08:00:00 14
233 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 1200 4 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 15
234 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 1200 9 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 16
235 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 1200 6 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 17
236 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 1200 5 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 18
237 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 1200 6 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 19
238 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 1200 14 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 20
239 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 2400 8 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 21
240 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 2400 14 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 22
241 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 12000 3 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 23
242 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 6000 5 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 24
243 Official result ชาย Men Senior B 17-18 Interval Start C 12000 8 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 25
244 Official result หญิง Ladies Senior B 17-18 Interval Start C 6000 8 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 26
247 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 12000 0 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 27
248 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 6000 3 | | Score | Result | 2020-08-30 08:00:00 28
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2012 - 2015 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2010 - 2011 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2008 - 2009 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2006 - 2007 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2004 - 2005 ซีเนียร์ B 17-18 Senior B 17-18 YoB: 2001 - 2003 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1940 - 2003
Sprint C Qualification Men 9 OK 5 OK 14 OK 14 OK 3 ! 8 OK 0 !
Sprint C Qualification Ladies 4 OK 6 OK 6 OK 8 OK 5 OK 8 OK 3 !
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 0 !
Interval Start C Ladies 4 OK 6 OK 6 OK 8 OK 5 OK 8 OK 3 !
Interval Start C Men 9 OK 5 OK 14 OK 14 OK 3 ! 8 OK 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 16 12 4 80 36 4 120
2 ศรีสะเกษ 5 5 6 25 15 6 46
3 เชียงใหม่ 2 1 3 10 3 3 16
4 สุราษฎร์ธานี 2 0 1 10 0 1 11
5 กรุงเทพฯ 1 2 5 5 6 5 16
6 กระบี่ 0 2 4 0 6 4 10
7 ปัตตานี 0 2 0 0 6 0 6
8 ระยอง 0 2 0 0 6 0 6
8 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
8 ฉะเฉิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0
8 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0
8 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 26 เหรียญทอง Gold 26 เหรียญเงิน Silver 23 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน 12 (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ 11 (2013) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ญ. นฤมล ปิ่นประดับ 12 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 12 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน 12 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ 12 (2012) ระยอง (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 13 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม 14 (2010) ระยอง (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร 13 (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 16 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ 16 (2008) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men นาย ภาคภูมิ สุดสงวน 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธีรโชติ สาททอง 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ 18 (2006) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ 17 (2007) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว ภูสุดา โสพล 18 (2006) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ขุนณรงค์ ยอดอินทร์ 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 19 (2005) ระยอง (ภาค 1)
นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ 19 (2005) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ 19 (2005) กระบี่ (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 19 (2005) สงขลา (ภาค 4)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 21 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 21 (2003) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 22 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior B 17-18 ชาย Men นาย สราวุฒิ เกิดสิน 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 22 (2002) ลำพูน (ภาค 5)
นาย อนุชา ร่มพนาธรรม 22 (2002) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men
2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน 12 (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)