โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(228) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2004 - 2005
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
Name Name English Province Qualify time Rank
น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน Miss Siriwan Koedsin ชุมพร (ภาค 4) 00:01:36.214 1
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ Miss Artitaya Thaenain ชุมพร (ภาค 4) 00:01:45.707 2
น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ Miss Pakaporn Kussayopsuwan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:16.517 3
น.ส. จิดาภา ทวิสุวรรณ์ Miss Chidapha Thawisuwan กระบี่ (ภาค 4) 00:02:13.059 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

น.ส. จิดาภา ทวิสุวรรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
Final A

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
น.ส. จิดาภา ทวิสุวรรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ศิริวรรณ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. ภคพร กัศยปสุวรรณ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. จิดาภา ทวิสุวรรณ์
กระบี่ (ภาค 4)