โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(226) Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2007
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ญ. ปาริฉัตร บุญมณี Miss Parichat Bimmani สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:06.374 1
ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchannan Pongsak ระยอง (ภาค 1) 00:01:08.774 2
ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์ Miss Suphilchaya Inrit กระบี่ (ภาค 4) 00:01:27.368 3
ด.ญ. ภูสุดา โสพล Miss Phusuda Sopol กระบี่ (ภาค 4) 00:01:28.924 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ญ. ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์
ระยอง (ภาค 1)

ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. ภูสุดา โสพล
กระบี่ (ภาค 4)
Final A

ด.ญ. ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
vs
ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์
ระยอง (ภาค 1)
Final B

ด.ญ. ภูสุดา โสพล
กระบี่ (ภาค 4)
vs
ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
vs
ด.ญ. ภูสุดา โสพล
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์
ระยอง (ภาค 1)
vs
ด.ญ. สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)