ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 - 2018-08-26
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand National Roller Ski Championship 2018
สถานที่จัดงานสนามราชมังคลากีฬาสถาน
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Location Events Category Gender Competition Time Start List Result List
1 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters Under 10 หญิง Ladies 2018-08-25 09:45:00 3 Result
2 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters 11-12 Year หญิง Ladies 2018-08-25 09:46:00 6 Result
7 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters 13-14 Year หญิง Ladies 2018-08-25 09:50:00 9 Result
3 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C1800 Meters Above 15 Year หญิง Ladies 2018-08-25 09:55:00 6 Result
4 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters Smallest Children ชาย Men 2018-08-25 09:58:00 4 Result
5 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters 9 - 10 year ชาย Men 2018-08-25 09:59:00 4 Result
6 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters 11-12 Year ชาย Men 2018-08-25 10:00:00 6 Result
8 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C900 Meters 13-14 Year ชาย Men 2018-08-25 10:04:00 8 Result
9 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C2700 Meters 15 - 20 Year ชาย Men 2018-08-25 10:08:00 10 Result
10 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Interval Start C3600 Meters Above 20 ชาย Men 2018-08-25 10:10:00 5 Result
11 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters Under 10 หญิง Ladies 2018-08-26 09:40:00 3 Result
12 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters 11-12 Year หญิง Ladies 2018-08-26 09:41:00 6 Result
14 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters Smallest Children ชาย Men 2018-08-26 09:42:00 4 Result
15 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters 9 - 10 year ชาย Men 2018-08-26 09:43:00 4 Result
16 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters 11-12 Year ชาย Men 2018-08-26 09:44:00 6 Result
17 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters 13-14 Year หญิง Ladies 2018-08-26 10:05:00 9 Result
13 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F1800 Meters Above 15 Year หญิง Ladies 2018-08-26 10:06:00 6 Result
18 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F900 Meters 13-14 Year ชาย Men 2018-08-26 10:07:00 8 Result
19 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F2700 Meters 15 - 20 Year ชาย Men 2018-08-26 10:35:00 10 Result
20 ลู่จักรยานรอบราชมังคลา Roller Ski - Mass Start F3600 Meters Above 20 ชาย Men 2018-08-26 10:36:00 5 Result
สรุปรายการแข่งขัน
Name Interval Start C Ladies Interval Start C Men Mass Start F Ladies Mass Start F Men
ต่ำกว่า 10 ปี
Under 10
YoB: 2006 - 2012
3 ! 3 !
11-12 ปี
11-12 Year
YoB: 2005 - 2009
6 OK 6 OK 6 OK 6 OK
15 ปีขึ้นไป
Above 15 Year
YoB: 1958 - 2004
6 OK 6 OK
เด็กเล็ก
Smallest Children
YoB: 2010 - 2013
4 OK 4 OK
9 - 10 ปี
9 - 10 year
YoB: 2007 - 2010
4 OK 4 OK
13-14 ปี
13-14 Year
YoB: 2003 - 2006
9 OK 8 OK 9 OK 8 OK
15 - 20 ปี
15 - 20 Year
YoB: 1998 - 2004
10 OK 10 OK
20 ปีขึ้นไป
Above 20
YoB: 1958 - 1998
5 OK 5 OK