อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #2 2018-03-01 - 2021-03-01
SSAT Instructor course #2
Kiroro, Japan #2
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 6 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ชลบุรี 1 คน
ปราจีนบุรี 1 คน
สมุทรสาคร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) Ok
2 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ สมุทรสาคร (ภาค 1) Ok
3 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
5 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ชลบุรี (ภาค 1) Ok
6 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
8 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน สมุทรสาคร (ภาค 1) Ok
9 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
11 Mr. Rittchai Chatchawachot นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ ปราจีนบุรี (ภาค 1) Ok
12 Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List