อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 2 2018-03-01 - 2018-03-02
SSAT Instructor course 2
kiroro
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 108 รวมทั้งสิ้น 0 คน กรุงเทพฯ 8 คน
ชลบุรี 1 คน
สมุทรสาคร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 10 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 148 รวมทั้งสิ้น 0 คน Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 158 รวมทั้งสิ้น 0 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Ayutthaya Aneklit นาย อยุธยา เอนกฤทธิ์ นครปฐม (ภาค 2) Ok
2 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Vittawat Fuangsakorn นาย วิทวัส เฟื่องสาคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
5 Mr. Kittiphat Suthisamphat นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Mrs Nongnipa Suthisamphat นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
7 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
8 Mr. Saroj Suvanasuthi นาย สาโรช สุวรรณสุทธิ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
9 Mr. Pete Karoonkornsakul นาย พิชญ์ การุณกรสกุล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
10 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ชลบุรี (ภาค 1) Ok
11 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน สมุทรสาคร (ภาค 1) Ok
12 Mr. Ting Angkasith นาย ติง อังคสิทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List