Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Chaiyapong Kreangkraikrissada
ชื่อเล่นโอ๋ ( SB0010 )
จังหวัดที่สังกัดฉะเฉิงเทรา (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-03-01 Kiroro, Japan #2 Snowboard - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร