Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Rittchai Chatchawachot
ชื่อเล่นเอ ( SB0015 )
จังหวัดที่สังกัดสระบุรี (ภาค 2)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 2018-03-01 Kiroro, Japan #2 Snowboard - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร