SSAT Passport
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand

Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย สืบ ธาราสิริ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr Sueb Tarasiri
ชื่อเล่นสืบ
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง185
น้ำหนัก99
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 2 2018-03-01 Kiroro Ski Alpine - Instructor เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
ใบประกาศ วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
- 2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงแชมป์ประเทศไทยจังหวัดชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Technique Jury