ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #2 2018-03-01 - 2021-03-01
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course #2
สถานที่จัดงานKiroro, Japan #2
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
kiroro -
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Kiroro, Japan #2 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 8 -
3 Kiroro, Japan #2 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 4 -