ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 2 2018-03-01 - 2018-03-02
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course 2
สถานที่จัดงานkiroro
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
kiroro -
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Kiroro Ski Alpine - Instructor
Above 20 12 -
สรุปรายการแข่งขัน
Name Instructor Mix
20 ปีขึ้นไป
Above 20
YoB: 1958 - 1998
12 OK