อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 1 2017-08-14 - 2017-08-16
SSAT Instructor course 1
Fallscreek/Australia
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 108 รวมทั้งสิ้น 0 คน กรุงเทพฯ 4 คน
ชลบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 128 รวมทั้งสิ้น 0 คน Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 138 รวมทั้งสิ้น 0 คน นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 158 รวมทั้งสิ้น 0 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ชลบุรี (ภาค 1) Ok
2 Miss Atcha Lamlertpanya น.ส. อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) Ok
5 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Mr. Vittawat Fuangsakorn นาย วิทวัส เฟื่องสาคร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List