อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #1 2017-06-14 - 2020-06-14
SSAT Instructor course #1
Fallscreek, Australia #1
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 5 คน
ชลบุรี 1 คน
ปทุมธานี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
นครศรีธรรมราช 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Miss Supiya Ngamhui น.ส. สุปิยา งามฮุย นครศรีธรรมราช (ภาค 4) Ok
3 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
4 Miss Atcha Lamlertpanya น.ส. อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
5 Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
6 Mr. Nattaphon Othanawathakij นาย ณัฐพนธ์ โอทนาวาทกิจ ชลบุรี (ภาค 1) Ok
7 Mr. Kritchanarnut Pacharanamsathians นาย กฤตชณาณัฐท์ พชรนามเสถียร ปทุมธานี (ภาค 1) Ok
8 Mr. Nophadol Prayadrat นาย นพดล ประหยัดรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List