Public Profile

ชือ ภาษาไทยน.ส. สุปิยา งามฮุย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Supiya Ngamhui
ชื่อเล่นรุ้ง ( SK003 )
จังหวัดที่สังกัดนครศรีธรรมราช (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก158 cm/52 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 2017-08-14 Fallscreek, Australia #1 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร