Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Saipun Kaewjuntuk
ชื่อเล่น
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการ วันที่ฝึกอบรม สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 1 2017-08-14 Fallscreek Ski Alpine - Instructor เสร็จสิ้น
อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 3 2018-08-27 เมาท์บูลเลอร์ วิกตอเรีย ออสเตเรีย Ski Alpine - Instructor เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร