ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 1 2017-08-14 - 2017-08-16
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course 1
สถานที่จัดงานFallscreek/Australia
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
โครงการฝึกอบรมรุ่น 1 -
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Fallscreek Ski Alpine - Instructor
Above 20 6 -
สรุปรายการแข่งขัน
Name Instructor Mix
20 ปีขึ้นไป
Above 20
YoB: 1957 - 1997
6 OK