ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #1 2017-06-14 - 2020-06-14
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course #1
สถานที่จัดงานFallscreek, Australia #1
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
โครงการฝึกอบรมรุ่น 1 -
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Fallscreek, Australia #1 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 20 4 -
3 Fallscreek, Australia #1 Snowboard - Instructor Level 1
Above 15 Year 4 -