ชื่องานภาษาไทย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand National Game 47 Sisaket
สถานที่จัดงานศรีสะเกษ
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 8 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 6 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
จาก 3 จังหวัด

จาก