อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 3 2018-08-27 - 2018-08-30
SSAT Instructor course 3
Mount Buller
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 108 รวมทั้งสิ้น 0 คน กรุงเทพฯ 3 คน
ชลบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 128 รวมทั้งสิ้น 0 คน Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 138 รวมทั้งสิ้น 0 คน Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 148 รวมทั้งสิ้น 0 คน Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ssatorth/domains/ssat.or.th/public_html/passport/public/events_all_people_list.php on line 158 รวมทั้งสิ้น 0 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Jitisak Nitiphisanon นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
2 Mr. Saipun Kaewjuntuk นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok
3 Mr. Chaiyos Chirametakorn นาย ไชยยศ จิรเมธากร ชลบุรี (ภาค 1) Ok
4 Miss Ratchanee Bhakdibanijabongse น.ส. รัชนี ภักดีพาณิชพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List