ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #7 2019-09-01 - 2022-09-01
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course #7
สถานที่จัดงานMount Buller, Australia #7
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
Australia -
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Mount Buller, Australia #7 Ski Alpine - Instructor Level 1
Above 15 Year 3 -