ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #5 2019-01-12 - 2021-01-13
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course #5
สถานที่จัดงานGressoney, Italy #5
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Gressoney, Italy #5 Ski Alpine - Instructor Level 1
General 1 -