ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ฝึกสอนสกี SSAT 4 2019-01-12 - 2019-01-13
ชื่องานภาษาอังกฤษSSAT Instructor course 4
สถานที่จัดงานGressoney
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Ski Alpine - Instructor
General 0 -
สรุปรายการแข่งขัน
Name Instructor Mix
บุคคลทั่วไป
General
YoB: 1948 - 1998
0 !