โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 2019-01-12 - 2021-01-13
SSAT Ski Instructor Course Level 1 #5/2019
Gressoney, Italy #5
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
ยโสธร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List