อบรมผู้ฝึกสอนสกีและสโนว์บอร์ด SSAT #5 2019-01-12 - 2021-01-13
SSAT Instructor course #5
Gressoney, Italy #5
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
ยโสธร 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
No. Name ชื่อ Province Register Status
1 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) Ok


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List