ชื่องานภาษาไทย โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-11-27 - 2021-11-29
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller ski instructor Level 1 2021
สถานที่จัดงานโรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 2 คน
ระยอง 3 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 2 จังหวัด
ราชบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
ศรีสะเกษ 3 คน
อุบลราชธานี 2 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน
จาก 2 จังหวัด
กระบี่ 1 คน
ชุมพร 3 คน
พัทลุง 1 คน
สุราษฎร์ธานี 3 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
จาก 4 จังหวัด
เชียงใหม่ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 25 คน จาก 10 จังหวัด
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
10 โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Instructor Level 1
General 25 -