ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ตัดสิน level 1 2018-09-27 - 2018-09-30
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Referee Certificate Level 1
สถานที่จัดงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 Roller Ski - Referee
Above 15 Year 30 -
สรุปรายการแข่งขัน
Name Referee Mix
15 ปีขึ้นไป
Above 15 Year
YoB: 1958 - 2004
30 OK