ชื่องานภาษาไทย อบรมผู้ตัดสิน level 1 2018-09-27 - 2018-09-30
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Referee Certificate Level 1
สถานที่จัดงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 Roller Ski - Referee Level 1
Above 15 Year 30 -