ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-26 - 2020-03-28
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 36 Trat
สถานที่จัดงานตราด
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Location Events Category Gender Competition Time Start List Result List
176 Roller Ski - Sprint C Qualification0 Meters U12 National Game หญิง Ladies 2020-03-26 09:00:00 4 Result
177 Roller Ski - Sprint C Qualification0 Meters U12 National Game ชาย Men 2020-03-26 09:00:00 10 Result
178 Roller Ski - Sprint C Qualification0 Meters U20 National Game หญิง Ladies 2020-03-26 09:00:00 9 Result
179 Roller Ski - Sprint C Qualification0 Meters U20 National Game ชาย Men 2020-03-26 10:00:00 10 Result
180 Roller Ski - Sprint C Final0 Meters U12 National Game หญิง Ladies 2020-03-26 10:00:00 0 Result
181 Roller Ski - Sprint C Final0 Meters U12 National Game ชาย Men 2020-03-26 12:00:00 0 Result
182 Roller Ski - Sprint C Final0 Meters U20 National Game หญิง Ladies 2020-03-26 12:00:00 0 Result
183 Roller Ski - Sprint C Final0 Meters U20 National Game ชาย Men 2020-03-26 12:00:00 0 Result
184 Roller Ski - Interval Start C0 Meters U12 National Game หญิง Ladies 2020-03-27 12:00:00 4 Result
185 Roller Ski - Interval Start C0 Meters U12 National Game ชาย Men 2020-03-27 12:00:00 8 Result
186 Roller Ski - Interval Start C0 Meters U20 National Game หญิง Ladies 2020-03-27 12:00:00 9 Result
187 Roller Ski - Interval Start C0 Meters U20 National Game ชาย Men 2020-03-27 12:00:00 10 Result
188 Roller Ski - Mass Start C0 Meters U12 National Game หญิง Ladies 2020-03-28 12:00:00 4 Result
189 Roller Ski - Mass Start C0 Meters U12 National Game ชาย Men 2020-03-28 12:00:00 9 Result
190 Roller Ski - Mass Start C0 Meters U20 National Game หญิง Ladies 2020-03-28 12:00:00 7 Result
191 Roller Ski - Mass Start C0 Meters U20 National Game ชาย Men 2020-03-28 12:00:00 8 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 12 คน
จันทบุรี 1 คน
ระยอง 1 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 16 คน
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 4 คน
รวมทั้งสิ้น 13 คน
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
เชียงใหม่ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
สรุปรายการแข่งขัน
Name Sprint C Qualification Ladies Sprint C Qualification Men Sprint C Final Ladies Sprint C Final Men Interval Start C Ladies Interval Start C Men Mass Start C Ladies Mass Start C Men
U12 กยหช
U12 National Game
YoB: 2008 - 2014
4 OK 10 OK 0 ! 0 ! 4 OK 8 OK 4 OK 9 OK
U20 กยหช
U20 National Game
YoB: 2000 - 2007
9 OK 10 OK 0 ! 0 ! 9 OK 10 OK 7 OK 8 OK